Ingyenes óvodai étkeztetés

Kedves Szülők!

2015. szeptember 1-én lép hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot],

5. vagy nevelésbe vették.

A kedvezmény igénybevételéhez NYILATKOZATOT kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után.


NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

SEGÉDLET

Csatolandó mellékletek listája

GYIK